Ashok Leyland, Auditorium  Location : Vellivoyalchavadi Chennai